Information

Sidan uppdateras kontinuerligt med information som kan vara bra att känna till för dig som medlem. Garantitiden på vitvarorna i lägenheterna är 5 år och går ut 2022-12-08. Felanmälan sker till Elektrolux enligt information på den USB-sticka som mottogs vid köp av lägenhet.


Nycklar som tappas ned i hisschaktet ska anmälas till ALT Hiss. Telefonnummer till ALT Hiss finns i hissen samt på USB-stickan. Kostnaden för att hämta nyckeln står medlemmen själv för, föreningen täcker inte detta. Så håll i era nycklar!


I enlighet med det systematiska brandskyddsarbete som föreningen arbetar med ska trapphusen vid alla tillfällen hållas fria från föremål. Detta pga att trapphusen används som utrymningsvägar vid eventuell brand. Parkering av barnvagnar och cyklar kan ske i förråden, och sopor ska tas ut till sopsugen/återvinningsrummet.  


För att ta bort fläckar på fasaden vid balkongräcken och ventilationsintag på husen på Långängen och Gamla Tuvevägen; använd en mjuk trasa och såpvatten. Att använda borste eller starkare rengöringsmedel kan skada fasaden.