Angående lägenhetsavgift och debitering el, kv och vv

18.12.2019

Föreningens ekonomi är god och stabil och därför beslutade styrelsen att inte höja lägenhetsavgiften för 2020. Styrelsen justerade också kostnaden för den individuella mätningen av el, kallvatten och varmvatten så att debiteringen motsvarar den faktiska kostnaden till föreningens leverantörer, i det här fallet Göteborg Energi och Göteborg Kretslopp och Vatten. 

Den fasta avgiften i abonnemangen ingår i lägenhetsavgiften eftersom den fördelas lika på alla lägenheter oavsett förbrukning. Genom att justera individuell förbrukning kan varje lägenhet själv styra sin kostnad vad gäller förbrukning och föreningen behöver inte heller göra generella höjningar av lägenhetsavgiften för att täcka en höjning av förbrukning eller debitering när det gäller el, kv eller vv.  

Exakta belopp för förbrukningskostnaderna kommer att kommuniceras i nästa nyhetsbrev som mailas ut innan årsskiftet.