Avisering för filterbyte samt OVK v36

10.08.2020

Filterbyte i lägenhetens ventilationsaggregat och Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) vecka 36, 2020
Under vecka 36, 2020-08-31 till 2020-09-04, kommer Caverion på uppdrag av Brf Grangläntan att utföra filterbyte och service på ert ventilationsaggregat samt OVK av lägenheten.
OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och måste enligt lag utföras vart tredje år.
Om ni inte är hemma är det viktigt att ni sätter låset i serviceläge under denna vecka.
Har ni husdjur som är ensamma hemma vänligen sätt en lapp på dörren.

Caverion kommer att lägga ett visitkort vid ventilationsaggregatet när service är utförd och ni inte längre behöver låsa i serviceläge.

Det är viktigt för hälsan och inomhusmiljön att OVK utförs och att filter byts enligt tillverkarens rekommenderade intervall.

Styrelsen för Brf Grangläntan vill påminna bostadsrättsinnehavaren om 34§ i föreningens stadgar som reglerar föreningens rätt att få komma in i lägenheten för tillsyn eller att utföra arbete som föreningen svarar för.

Stadgarna finns på föreningens hemsida: https://www.brfgranglantan.se/stadgar/

För frågor kontakta styrelsen via mejl: brf.granglantan@gmail.com

During week 10 Caverion AB on behalf of Brf Grangläntan need access to your apartment for service, OVK and change off filter on the ventilation unit. If you are not home please leave your door lock in service position, 10 o´clock.

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan.