Besiktning på Borstbindaregatan den 29-31 Oktober

08.10.2019

Kallelsen till besiktning av Borstbindaregatan 5, 7 & 15 har distribuerats i postfack hos alla berörda, samt postats på anslagstavlorna i trapphusen. Vi ber er i kallelsen att sätta låset i serviceläge alla tre dagar då arbete kan komma att utföras i omgångar. Vänligen respektera detta i enlighet med föreningens stadgar.