Beslut om att undersöka inglasning av balkonger

30.06.2020

På gårdagens föreningsstämma röstades en motion om att undersöka inglasning av balkonger igenom. Styrelsen kommer att driva frågan under hösten och om balkonginglasning är möjligt kommer beslut om att genomföra detta tas på en årsstämma eller extrainsatt stämma. Självklart är det upp till varje lägenhetsinnehavare att då bestämma om den egna balkongen ska glasas in eller inte.