Byte av vrede på ert lås v48

23.11.2021

På uppdrag av Assa kommer Alingsås Lås & Larmservice att byta vredet på ert lås. Detta är ett garantiärende.
Dessa dagar måste ni ställa låset i servicelägen om ni inte är hemma.
Bytet kommer att ske någon gång v 48, 1/12 - 3/12, onsdag-fredag.

Telefonnummer till Alingsås Lås & Larmservice: 0322-132 40


Mvh Styrelsen Brf Grangläntan