Container för grovsopor 2022-01-18 till 2022-01-21

26.12.2021

En container för grovsopor och julgranar kommer att finnas tillgänglig för föreningens medlemmar från 2022-01-18 till 2022-01-21. Exakt var den kommer att stå bestäms först vid leverans då chauffören bestämmer platsen.
Till hänglåsen på containern passar lägenhetsnycklarna på samma sätt som till sopsugen. Det är viktigt att ni låser efter er så att inte obehöriga fyller upp vår container med osorterat skräp som vi får betala för.

Containern är avsedd för grovsopor klassade som hushållsavfall. Mera info finns på Renovas hemsida.
I container får absolut inte slängas:
- Inget byggavfall som gips o.dy.
- Inget elektronik eller elavfall som tv apparater, gamla datorer, batterier o.dy.
- Inget miljöfarligt avfall som färg, lösningsmedel, tryckimpregnerat virke o.dy.
- Ingen jord, lera eller andra typer av schaktmassor. 

Frågor mejlas till styrelsen@brfgrangläntan.se

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan