Extra föreningsstämma 5/11

14.10.2019

På föreningsstämman in Maj röstades det enhälligt ja till att skriva om stadgarna på två punkter. 

  • $9 gällande tidsperiod som styrelseledamöter kan väljas in på 
  • $34, gällande byten av kolfilter i köksfläkten

För att skriva om stadgarna behövs beslut från på två på varandra följande föreningsstämmor. Den andra stämman sker den 5:e november enligt bifogad och utdelad kallelse.

Kan du inte dela men vill göra din röst hörd finns en fullmakt under fliken Dokumentation.