Förenings trivsel- & ordningsregler

01.10.2018

Det kommer in en del funderingar på vad som egentligen gäller i föreningen, och för att klargöra detta har styrelsen sammanställt ordnings- och trivselregler. Dessa finns till som stöd för dig som boende samt för att skapa så god grannsämja som möjligt. Läs gärna igenom dokumentet som du hittar här och återkom till styrelsen om du har synpunkter.