Fullmakt till årsstämma

04.08.2021

Om ni inte kan närvara på stämman kan ni låta ett ombud företräda er. Följ instruktionerna i dokumentet "fullmakt till stämma" under Dokumentation 

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan