Håll trapphusen fria

14.02.2019

Styrelsen har påbörjat arbetet med systematiskt brandskyddsarbete (SBA), något som är obligatoriskt för alla föreningar. Arbetet innebär bland annat att brandsläckare har monterats i byggnaderna och att regelbundna brandsäkerhetskontroller genomförs. I samband med detta vill vi påpeka att trapphusen är utrymningsvägar och ska därför vid alla tillfällen hållas fria från föremål. Parkering av barnvagnar och cyklar kan ske i förråden, och sopor ska tas ut till sopsugen/återvinningsrummet.