Information angående ny rutin för betalning av avi/hyra - inkl autogiroändring

20.09.2021

BoNea har ändrat rutin för hur betalning av avi och hyra fungerar, både för lägenhetsavgifter samt parkeringsavgifterna.
Det här påverkar även dem som har autogiro idag.
För att ta del av all information vänligen se filen "Ny rutin för avi/hyra" under Dokumentation

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan