Motioner till årstämman 2021

07.01.2021

Nu är det ett nytt år igen och ni har åter chansen att vara med att påverka! Har ni något förslag på hur vi kan förbättra föreningen? Information om hur ni går tillväga för att lämna motion hittar ni under fliken Dokumentation
Motioner ska vara till styrelsen tillhandahållna senast 2021-03-01