Rastning av husdjur

16.05.2021

Vi vill påminna om att det är förbjudet att rasta hundar och andra husdjur på föreningens innergård.
Det finns grönytor i området och vi hänvisar er till dessa. 

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan