Service och uppgradering av elsystemet i Föreningen

25.11.2020

Måndag den 30/11 och tisdag 1/12 2020 kommer strömmen till lägenheterna att sporadiskt brytas.

 Anledningen är att AEL på uppdrag av Brf Grangläntan kommer att uppgradera huvudsäkringarna till lägenheterna från 16 amp. till 20 amp.
Med den allt mer elektriska värld vi lever i har det varit en del problem med att den totala belastningen har blivit för stor i lägenheten och då löst ut huvudsäkringen. När det händer måste tekniker eller jourpersonal tillkallas för att återställa säkringen. Det innebär både en olägenhet för den boende och en kostnad för föreningen som vi nu hoppas slippa i framtiden.
AEL behöver inget tillträde till lägenheterna. Allt arbete sker i elcentralerna i fastigheterna.
I samband med säkringsbytet kommer också servicearbete utföras på elanläggningen. Arbetet kommer att ske löpande så det går inte att säga vid vilken tid strömavbrotten för en specifik lägenhet kommer att ske. Inte heller går det att "boka" tid för strömavbrottet.

Frågor mejlas till brf.granglantan@gmail.com

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan