Sortera mera

26.09.2019

På innergården har vi sopsug för att kunna sortera brännbart avfall, komposterbart avfall och tidningar. Det är viktigt att rätt avfall slängs i rätt sopsug. Allt avfall som är återvinningsbart ska slängas i återvinningsrummet på Borstbindaregatan 3. I dagsläget återfinns t.ex. en hög andel glas och plast i det komposterbara avfallet. Detta leder till högre kostnader för sophanteringen i området och är något som i slutänden hamnar på de boende. Detta vill vi såklart undvika, så om du är osäker på vad som ska slängas i vilken påse hittar du information i sopsorteringsguiden.