Undersökning: Laddstationer i garaget

22.02.2019
Efter önskemål från medlemmar om laddstationer i garaget undersöker nu styrelsen intresset från så stora delar av föreningen som möjligt. För att rättfärdiga en investering i laddstationer i garaget måste vi säkerställa att tillräckligt många har intresset eller har som ambition att införskaffa en eldriven bil inom en snar framtid. Därför önskar vi att så många som möjligt besvarar följande frågeformulär så vi kan få en tydlig bild av hur behovet ser ut. Till undersökningen.