Uppdatering gällande OVK

31.08.2020

Angående filterbyte i lägenhetens ventilationsaggregat och Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK)
Det har tyvärr visat sig att arbetet med filterbyte och OVK kommer att dra ut på tiden. Anledningen är att frånluftskanalerna i varje lägenhet behöver rensas.

Arbetet kommer därför att pågå även under vecka 37, 7/9 till 11/9.

Om ni inte är hemma är det viktigt att ni sätter låset i serviceläge

Har ni husdjur som är ensamma hemma vänligen sätt en lapp på dörren.

Caverion kommer att lägga ett visitkort vid ventilationsaggregatet när service är utförd och ni inte längre behöver låsa i serviceläge.

Det är viktigt för hälsan och inomhusmiljön att OVK utförs och att filter byts enligt tillverkarens rekommenderade intervall.

Styrelsen för Brf Grangläntan vill påminna bostadsrättsinnehavaren om 34§ i föreningens stadgar som reglerar föreningens rätt att få komma in i lägenheten för tillsyn eller att utföra arbete som föreningen svarar för.

Stadgarna finns på föreningens hemsida: https://www.brfgranglantan.se/stadgar/

För frågor kontakta styrelsen via mejl: brf.granglantan@gmail.com

During week 10 and 11 Caverion AB on behalf of Brf Grangläntan need access to your apartment for service, OVK and change off filter on the ventilation unit. If you are not home please leave your door lock in service position, 10 o´clock.

Mvh Styrelsen Brf Grangläntan