Nyheter
 

Trafiknytt

05.11.2019

Klicka på knappen för att läsa mer om färdigställandet av gatorna i området.

Som en del i satsningen att förbättra sopsorteringen i området har Kville samfällighet samordnat miljöinformatörer. Dessa miljöinformatörer kommer att gå runt i området för att informera och svara på frågor rörande sopsortering. Om du har tur har de med sig produkter som gör det enklare att sortera rätt där hemma. Håll utkik!

Kallelsen till besiktning av Borstbindaregatan 5, 7 & 15 har distribuerats i postfack hos alla berörda, samt postats på anslagstavlorna i trapphusen. Vi ber er i kallelsen att sätta låset i serviceläge alla tre dagar då arbete kan komma att utföras i omgångar. Vänligen respektera detta i enlighet med föreningens stadgar.

Sortera mera

26.09.2019

På innergården har vi sopsug för att kunna sortera brännbart avfall, komposterbart avfall och tidningar. Det är viktigt att rätt avfall slängs i rätt sopsug. Allt avfall som är återvinningsbart ska slängas i återvinningsrummet på Borstbindaregatan 3. I dagsläget återfinns t.ex. en hög andel glas och plast i det komposterbara avfallet. Detta leder...

Felanmälan

30.08.2019

För att problem ska kunna åtgärdas är det viktigt att dem felanmäls korrekt. Styrelsen får ofta mail i ärendet men styrelsen är inte ansvarig för felanmälningar. Hur du gör felanmälan och till vem hittar du under knappen Felanmälan under Dokumentation samt på USB-stickan som tillhör varje lägenhet.

Kville samfällighet, bestående av styrelserna runt om i området, har skickat ut information om vad som händer i området. Klicka på rubriken ovan och sedan på knappen till vänster för att läsa nyhetsbrevet.

Filterbyte och service av FTX-ventilationsaggregat kommer att ske vecka 21 enligt följande:
Borstbindaregatan 5 måndag den 20/5
Borstbindaregatan 7 tisdag den 21/5
Långängen 8A och 8B onsdag den 22/5
Gamla Tuvevägen 4A och 4B torsdag den 23/5
Borstbindaregatan 15 fredag den 24/5
Om ni inte är hemma vänligen sätt låset i serviceläge och lås...