Nyinflyttad?

Hur beter man sig egentligen när man flyttar in i ett nytt hus? Går man runt och presenterar sig eller bjuder över grannarna på fika? Tja, det där är upp till dig, men nedan har vi lite tips på hur du snabbt kan känna dig hemmastadd i din nya bostad. Fler detaljer kring vad som gäller hittar du i förenings stadgar.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong så länge du använder en elgrill. Kolgrill och gasolgrill är tyvärr inte tillåtet p.g.a. brandrisken. Dessutom har respektive lägenhet sitt ventilationsintag i höjd med balkongerna och därför vill vi hålla luften där så fräsch som möjligt. Utnyttja gärna grillarna på gården om du vill grilla med kol! Viktigt dock att du städar efter dig samt grillar under vad som anses normala tider för att inte störa grannar.

Rastning av husdjur

Husdjur förekommer i flera av lägenheterna och vi vill därför att ni är medvetna om att rastning av djur inte får förekomma på innergården. Det finns grönytor i området och vi hänvisar er till dessa.

Andrahandsupplåtelse

Vill du av någon anledning inte bo i din lägenhet för tillfället behöver du styrelsens godkännande för att hyra ut den. Vid andrahandsuthyrning tillkommer en administrativ avgift på 10% av prisbasbeloppet enligt stadgarna 7§, stycke 10. Att hyra ut lägenheten som Airbnb eller annan form av korttidsuthyrning är inte tillåtet.

Fimpa rätt!

Det må anses självklart, men fimpa dina cigaretter i ett askfat och inte över räcket på din balkong. Risken är stor att fimpen landar hos grannen under och detta är både en brandrisk samt risk för fimpmärken på grannens möbler.

Var förvarar jag mitt överflöd?

Till varje lägenhet finns ett källarförråd. Vilket som är just ditt förråd får du reda på genom att kontakta styrelsen eller fråga tidigare lägenhetsägare. 

Hur mycket ljud får man göra ifrån sig?

Likt de flesta hus gäller att det ska vara tyst i husen vardagar kl 22-07 samt röda dagar. Givetvis kan du kommunicera med dina grannar för att se om de är överseende vid undantagstillfällen. Viktigt dock att respektera varandra alla tider på dygnet!

Grangläntan på facebook

Styrelsen har hand om vår hemsida, men vid sidan av denna har medlemmar skapat en facebookgrupp. I gruppen diskuteras enklare frågor och grannar kan komma med tips och tricks till varandra. Sök på Grangläntan på facebook för att ansöka om medlemskap.

Vatten och el 

Föreningen har individuell intern mätning av kall och varmvattensförbrukning samt elförbrukning. Det innebär att varje lägenhet betalar för faktisk förbrukning och debiteras på lägenhetsavgiften ett kvartal i efterskott. Eftersom el och vattenförbrukningen ligger på lägenheten som sådan (inte person), så hamnar avläst värde på den som har lägenheten när förbrukningen debiteras. Vilket innebär att köpare och säljare vid behov får reglera mellan sig.